Elektriker i Stockholm som åtar sig både små och stora uppdrag

Elarbeten är inget som hemmafixaren ska utföra. Faktum är att det är lag på att alla elinstallationer i Stockholm ska utföras av en certifierad elektriker.

El kan vara farligt om man handskas med det på fel sätt. Felaktiga elinstallationer kan också leda till bränder och olyckor, ibland med dödlig utgång. Därför måste alla elinstallationer utföras av en certifierad elektriker. Det enda man som lekman får göra är att byta en kontakt på en lampfot, men bara om man är säker på hur man gör.

Behöver man fler eluttag i köket eller vill installera en dimmer måste man alltså anlita en elektriker. Men det brukar inte vara några problem då en seriös elektriker åtar sig både små och stora uppdrag. Som privatperson kan man också använda sig av rotavdraget.

Viktigt att elektrikern har rätt certifiering

Det är viktigt att man försäkrar sig om att den elektriker man anlitar är certifierad. Det gör man genom att be om att få se yrkeslegitimationen. Men man kan även kontrollera om elektrikern är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Det är viktigt att känna till att det för elinstallationer i våtrum krävs att elektrikern har våtrumscertifikat.

Anlitar man en obehörig elektriker i Stockholm och det sedan uppstår skador på grund av felaktiga elinstallationer kan man inte få ut något på hemförsäkringen. Det samma gäller så klart om man som lekman själv gör installationerna. En riktig elektriker dokumenterar också alltid sitt arbete i både text och bild. Dokumentationen får man sedan behålla.

För att finna rätt elektriker med certifiering gå in på elektrikerstockholm.nu.