Huvudvärk, trötthet och hosta är vanliga symtom på dålig luft

Har du känt trötthet och huvudvärk på jobbet eller hemma? Det kan bero på dålig ventilation. Det är typiska symptom. Men dålig ventilation kan också vara skadligt för själva byggnaden.

Ren och bra luft är inget man tänker på, när allt fungerar. Det är inte heller meningen att man ska behöva fundera över det. När allt fungerar som det ska, ska man må bra inomhus både i hemmet och på sin arbetsplats eller skola. Tyvärr är det inte alltid så. Många kan känna av både trötthet och huvudvärk efter en längre tid på jobbet till exempel. Det kanske är så att man sitter många i samma rum, luften blir sämre och sämre, för att ventilationen är dålig eller underdimensionerad. Det påverkar prestationen och hälsan. Så ska det inte behöva vara.

Ren och bra luft för både människor och fastigheter

Det är inte bara människor som mår bra när luften är bra, även hus och byggnader behöver bra ventilerad luft för att inte drabbas av skador. Det kan vara fuktskador och mögel till exempel. Det drabbar på sikt också människorna i byggnaden, utöver att det blir kostsamt att sanera. Även energiförbrukningen påverkas negativt av dålig ventilation. Behöver du hjälp med din ventilation i Stockholm, finns det specialister på området. Du kan kontakta en ventilationsfirma både för att utföra en besiktning av ditt nuvarande ventilationssystem eller installera ett nytt. Du kan få tips och råd och själva arbetet får man göra ROT-avdrag för.